sobota, 13 lutego 2010

Logo projektu Ulica Smoleńsk 22/8


Gentryfikacja jest w Polsce nowym słowem, które nie dorobiło się jeszcze polskiego odpowiednika. W ogólnym zarysie oznacza proces przekształcenia danego kwartału miasta (np. dzielnicy) z przestrzeni społecznej w obszar całkowicie skomercjalizowany i podlegający jedynie "rynkowej" kontroli. Proces gentryfikacji w Polsce jest nowy i bardzo gwałtowny.Celem projektu jest zwrócenie uwagi mieszkańców Krakowa, a także turystów na nieodwracalny proces gentryfikacji, któremu poddane jest miasto. Pokazanie jak polityka i sytuacja ekonomiczna wpływa na ciągły proces wyludniania się centrum miast. Do projektu zaproszeni zostali Artyści z Niemiec, gdyż proces gentryfikacji trwa tam zdecydowanie dłużej. Przewaga jego negatywnych skutków została zauważona przez spoczeczności lokalne i spotkała się z falą protestów mieszkańców miast takich jak Berlin - Friedrichshain, Kolonia – Ehrenfeld, Hamburg Wilhelmsburg- Reiherstiegsviertel, czy Magdeburg – Buckau. Włączenie artystów z Polski i Niemiec do dyskusji społecznej pozwoli na przedstwienie 2 punktów postrzegania tego problemu. Pierwszy, spojrzenie Artystów polskich związanych z Rodziną zmuszoną do przeprowadzki, to punkt widzenia osób związanych emocjonalnie z miejscem i znających problem często z własnego doświadczenia. Drugi punkt widzenia, Artystów Niemieckich będzie spojrzeniem bardziej zdystansowanym, spojrzeniem osób obserwujących problem z boku, jednak znających go zdecydowanie lepiej. Zarówno artyści Polscy, jak i Niemieccy będą pracować na miejscu, właśnie w opuszczonym mieszkaniu. Wszystkie prace pokazane podczas końcowej wystawy będą nowe, stworzone specjalnie dla tego miejsca. Będą funkcjonować w kontekście konkretnego miejsca i czasu. Mieszkanie stanie się otwartą pracownią, niektóre prace będą w procesie - dopuszczamy możliwość wykańczania projektów w trakcie trwania wystawy. Wystawa będzie obejmować różne dziedziny sztuki, będzie to muzyka, video art, fotografia i performence.

1 komentarz: